Голосні звуки

Звук – найменша одиниця мовлення. В українськiй мовi є 38 звукiв. Їх подiляють на голоснi та приголоснi.

Голоснi звуки утворюються за участю лише голосу.

Їх усього 6: а, o, у, i, и, е.

На письмi голоснi звуки передаються за допомогою 10 лiтер: а, o, у, i, и, е, я, ю, є, ї. Лiтери я, ю, є, ї називають йотованими. Літера ї завжди позначає два звуки.

Ї [йi]

Літери я, ю, є позначають по два звуки, якщо стоять:

  • На початку слова: яблуко []
  • Пiсля голосного звуку: заява []
  • Пiсля м’якого знака: Мольєр []
  • Пiсля апострофа: здоров’я []


Я [йа]
Ю [йу]
Є [йе]

В усiх iнших випадках я, ю, є позначають один звук. Наприклад: лялька [].

Голоснi звуки можуть були наголошеними та ненаголошеними. Ненаголошенi е, и у фонетичнiй транскрипцiї наближаються одне до одного: зима [], сестра []. Також ненаголошений о наближається до у лише перед складом з наголошеним i або у: зозуля [],
кожух [].

У якому рядку всі звуки голосні:

[о], [у], [c], [е], [и], [і] [о], [у], [й], [е], [и], [а] [о], [у], [а], [е], [и], [м] [а], [о], [у], [і], [е], [и] [c], [й], [м] – приголосні.