Дiєприслiвниковий зворот

Визначення
Дiєприслiвниковий зворот — це поєднання дiєприслiвника з залежними словами.

У реченнi такий зворот виступає вiдокремленою обставиною, тому видiляється комами, як i одиничний дiєприслiвник:
Малюючи портрет, вона слухала музику.
Малюючи, вона слухала музику.

Комами НЕ вiдокремлюються:

  1. Одиничнi дiєприслiвники, якщо вони означають спосiб дiї i стоять пiсля присудка.
    Iдуть спiваючи дiвчата.
  2. Дiєприслiвниковi звороти, якi стали фразеологiзмами.
    Вiн сидiв склавши руки.

ЗНО

Дiя, яку називає дiєприслiвник, у реченнi має стосуватися того самого дiяча, що й дiя, яку називає присудок.
Наприклад: Вiдкривши лист, його охопив сум. (неправильно) – Коли вiн вiдкрив лист, його охопив сум. (правильно)
Вiдкривши лист, його охопив сум. (неправильно) – Вiдкривши лист, вiн прочитав кiлька речень. (правильно)