Групи сполучникiв за будовою

Простi Складнi Складенi
пишуться разом пишуться окремо
коли, й, та, але, i проте (про + те),
зате (за + те),
немов (не + мов)
так що, тому що, дарма що
ЗНО
Через дефiс пишуться сполучники тому-то, отож-то, тим-то, тiльки-но.
А разом пишуться сполучники причому, притому, нiбито, мовби тощо.


Разом пишуться всі сполучники в рядку:

отож/то, мов/би, як/би за/те, при/чому, ніби/то тільки/но, не/мов/би, що/б при/тому, не/мов, тому/то Зате, причому, нібито.
Отож-то, тільки-но, тому-то – пишемо через дефіс.