Звуконаслiдувальнi слова

Визначення
Звуконаслiдувальнi слова — особливий вид слiв, якi вiдтворюють шуми i голоси iстот. До вигукiв їх зараховують умовно.

Наприклад: дзень-дзень! гуп!

Звуконаслідувальні слова написано в рядку:

будь ласка! привіт! еге! Боже мій! ех! гм! дзень-дзень! ш-ш-ш!