Орфографія

Визначення
Орфографiя – роздiл науки про мову, що вивчає систему правил передавання звукової мови на письмi, тобто правопис.

Орфографiя мiстить кiлька роздiлiв, кожен iз яких є сукупнiстю правил написання слiв.

Означення
Орфограма – унормоване написання, що вiдповiдає чинним правилам правопису.Зміст підрозділу:

  1. Правопис лiтер, що позначають ненаголошенi голоснi [е], [и], [о]
  2. Спрощення в групах приголосних
  3. Змiни приголосних за творення слiв
  4. Подвоєння та подовження приголосних
  5. М’який знак
  6. Сполучення йо, ьо
  7. Апостроф
  8. Правопис префiксiв