Групи слів за походженням

Кожна мова складається зi споконвiчних слiв i засвоєних. За походженням лексика української мови подiляється на власне українську та запозичену.
Визначення
Власне українська лексика — це тi слова, якi вживаються лише в українськiй мовi.

Вони виникли в нiй давно, разом з появою позначуваних понять.
Наприклад: мати, юний, вересень, вiвторок.

Визначення
Запозичена лексика — це слова, якi ввiйшли з iнших мов в українську.
Тобто слова iншомовного походження.
Наприклад: олiмпiада, парламент, козак.

Усі слова є власне українськими в рядку:

іврит, нація, еволюція революція, економія, парламент вареник, рушник, оберемок магнітофон, спікер, комп’ютер