Лексикологія

Визначення
Лексикологiя — роздiл науки про мову, який вивчає лексику.Зміст розділу:

 1. Слово як мовна одиниця
 2. Групи слів за значенням
  1. Омонiми
  2. Синонiми
  3. Антонiми
 3. Групи слів за походженням
 4. Групи слів за вживанням
  1. Загальновживана та лексика обмеженого вживання
  2. Активна та пасивна лексика
 5. Групи слів за емоційним забарвленням
 6. Запитання до теми