Фразеологія

Визначення
Фразеологiя — роздiл науки про мову, який вивчає лексичне значення, вживання i походження фразеологiзмiв.



Зміст розділу:

  1. Фразеологізм як мовна одиниця
  2. Джерела походження фразеологізмів
  3. Види фразеологізмів
  4. Прислів’я, приказки та афоризми
  5. Словник найуживаніших фразеологізмів
  6. Запитання до теми