Основа слова

Визначення
Основа слова — частина слова без закiнчення, яка виражає його лексичне значення.

Наприклад, у словах весна, мiський, пiдводний видiляються основи весн-, мiськ-, пiдводн- шляхом вiдкидання закiнчень -а, -и, -ий.


Основа слова – це:

Частина слова без закінчення Частина слова, яка виражає його лексичне значення Частина слова, яка виражає граматичне значення слова Частина слова, яка слугує для творення нових слів Орфоепія вивчає правильну вимову слів,
фонетика – звуковий склад мови,
орфографія – правильність написання