Будова слова

Визначення
Морфеміка — роздiл науки про мову, що вивчає значущi частини слова, або морфеми.

В українськiй мовi бiльшiсть слiв складаються з двох i бiльше морфем. Кожна з них має своє значення.

Визначення
Морфема — найменша неподiльна значуща частина слова. Вона виражає граматичне або лексичне значення.

Наприклад, у словi осiннiй видiляють три морфеми: корiнь,суфiкс i закiнчення.

Кожна морфема позначається умовною позначкою:


Значущі частини слова вивчає:

Орфоепія Фонетика Морфеміка Орфографія Орфоепія вивчає правильну вимову слів,
фонетика – звуковий склад мови,
орфографія – правильність написання