Морфологічні способи словотворення

До морфологічних належать усі способи творення простих слів за допомогою афіксальних морфем, а також творення складних і складноскорочених слів. Морфологічні способи словотвору поділяються на афіксальні, основоскладання та абревіацію.


Зміст підрозділу:

  1. Суфiксальний спосiб
  2. Префiксальний спосiб
  3. Префiксально-суфiксальний спосiб
  4. Безсуфiксний спосiб
  5. Основоскладання
  6. Словоскладання
  7. Абревiацiя