Написання складних прикметникiв

Разом пишемо:

 1. Прикметники, що утворенi вiд мiж собою залежних слiв. Тобто мiж ними вставити сполучник i не можна:
  правобережний (правий берег), свiтлолюбний (любить свiтло).
 2. Прикметники, першою частиною яких є слова багато, мало, старо, ново, давньо, верхньо, нижньо:
  староболгарський, багатопартiйний, давньоукраїнський.
 3. Прикметники, у яких першою частиною є записане словом число:
  шестиповерховий, сорокарiчний.
 4. Прикметники з префiксами iнтер-, контр-:
  iнтерконтекстуальний, контрудар.
  Виняток: контр-адмiрал.

Через дефiс пишемо:

 1. Прикметники, утворенi вiд незалежних мiж собою слiв. Тобто сполучник i мiж ними вставити можна:
  турецько-український (турецький i український), мовно-лiтературний (мова i лiтература).
 2. Назви вiдтiнкiв смаку, кольору та поєднання кольорiв:
  синьо-зелений, темно-червоний, кисло-солодкий.
  Виняток: золотогарячий, червоногарячий, жовтогарячий.
 3. Прикметники, у яких першою частиною є записане цифрами число:
  30-рiчний.
 4. Назви промiжних частин свiту:
  пiвнiчно-захiдний.
 5. Прикметники з першою частиною воєнно-, вiйськово-:
  воєнно-промисловий, вiйськово-спортивний.
  Виняток: вiйськовозобов’язаний, вiйськовополонений (тому що цi прикметники стали iменниками).

Разом пишуться обидва прикметники в рядку:

ліво/бережний, темно/зелений старо/український, мовно/літературний двадцяти/річний, 50/річний східно/слов’янський, багато/канальний Східнослов’янський – прикметник, утворений від залежних між собою слів. Багатоканальний – до складу прикметника входить слово багато-.
Через дефіс пишуться прикметники темно-зелений (відтінок кольору), мовно-літературний (прикметник, утворений від незалежних між собою слів), 50-річний (перша частина – записане цифрами число).