Правопис суфiксiв -ов, -ев-, (-єв-) у прикметниках

Суфiкс Випадок написання Приклади
-ов- Якщо прикметники утворили вiд iменникiв з основою на твердий нешиплячий приголосний. малиновий,
грозовий
Якщо прикметник перед суфiксом має шиплячий або м’який приголосний, а наголос падає на закiнчення. тiньовий,
крайовий
-ев-
(-єв-)
Якщо прикметники утворили вiд iменникiв з основою на шиплячий або м’який приголосний, а наголос падає на основу слова
(Пишемо -єв- пiсля лiтер на позначення подовженого м’якого приголосного або й)
яблуневий,
зaмшевий
(суттєвий)

Літеру е треба писати на місці пропуску в усіх словах рядка:

матч..вий, оранж..вий, алюміні..вий січн..вий, дощ..вий, ситц..вий алич..вий, замш..вий, помаранч..вий кисн..вий, сторож..вий, грунт..вий галуз..вий, овоч..вий, полин..вий Суфікс -ев- пишемо в прикметниках, утворених від іменників з основою на м’який приголосний і з наголосом на основі слова: аличевий, замшевий, помаранчевий.
Суфікс -ов- пишемо в іменниках дощовий, ґрунтовий (наголос на закінченні), полиновий (прикметник, утворений від іменника з основою на твердий приголосний).
Суфікс -єв- пишемо в прикметнику алюмінієвий (після й).