Прикметник

Визначення
Прикметник — самостiйна частина мови, яка виражає ознаку предмета та вiдповiдає на питання який? (яка? яке? якi?), чий? (чия? чиє? чиї?).

Наприклад: цiкава книжка, лисячий хвiст.
Має ознаки вiдмiнка, числа i роду, якi узгоджуються з вiдмiнком, числом i родом iменника.

Прикметник наведено в рядку:

скільки гарно цікавий ліс Прикметники відповідають на запитання який? чий?Зміст розділу:

 1. Розряди прикметникiв за значенням
 2. Ступенi порiвняння прикметникiв
 3. Вiдмiнювання прикметникiв
  1. Вiдмiнювання прикметникiв твердої групи
  2. Вiдмiнювання прикметникiв м’якої групи
  3. Вiдмiнювання прикметникiв на -лиций
 4. Способи творення прикметникiв
 5. Правопис прикметникiв
  1. Правопис суфiксiв -ов, -ев-, (-єв-) у прикметниках
  2. Правопис суфiксiв -ичн, -iчн-, -їчн- у прикметниках
  3. Правопис суфiксiв -ин-, -iн-, -iв- у присвiйних прикметниках
  4. Написання складних прикметникiв
  5. Правопис НЕ з прикметниками
 6. Запитання до теми