Вiдмiнювання прикметникiв м’якої групи

Вiдмiнки Однина Множина
Чоловiчий рiд Середнiй рiд Жiночий рiд
Називний крайнiй лiтнє торiшня дорожнi
Родовий крайнього лiтнього торiшньої дорожнiх
Давальний крайньому лiтньому торiшнiй дорожнiм
Знахiдний крайнiй,
крайнього
лiтнє,
лiтнього
торiшню дорожнi,
дорожнiх
Орудний крайнiм лiтнiм торiшньою дорожнiми
Мiсцевий ...крайньому,
...крайнiм
...лiтньому,
...лiтнiм
...торiшнiй ...дорожнiх

Закінчення -ім у форму давального відмінка множини має прикметник:

смачний тихий міцний дорожній Закінчення -ім у формі давального відмінка множини мають прикметники м’якої групи.
Даю (яким?) дорожнім.