Узгодження числiвникiв з iменниками

 1. Числiвники один (одна, одне, одно, однi) узгоджуються з iменниками в родi, числi, вiдмiнку:
  одна книжка, одне вiкно, однi окуляри.
 2. Числiвники два, три, чотири вимагають форми називного вiдмiнка множини:
  два стiльцi, три столи, чотири яблука.
 3. Числiвники вiд п’яти вимагають форму родового вiдмiнка множини, як i збiрнi:
  п’ять ручок, багато рук.
 4. Дробовi числiвники вимагають форму родового вiдмiнка однини:
  три п’ятi гектара.
 5. При складених числiвниках iменники вживаються у вiдмiнку, якого вимагає останнє слово:
  сто вiсiм столiв, тридцять два зошити.
 6. Якщо до складу мiшаних чисел входять слова половина, чверть, третина, то форму iменника визначає числiвник, що означає цiлi числа:
  три з половиною метри.
 7. Числiвники пiвтора, пiвтори узгоджуються з iменниками в родовому вiдмiнку однини чоловiчого, середнього або жiночого роду вiдповiдно, а числiвник пiвтораста — з iменником жiночого роду в родовому вiдмiнку множини:
  пiвтори доби, пiвтора слова, пiвтораста робiтникiв.

Збiрнi числiвники вживаються лише з iменниками:

 1. Назвами iстот чоловiчого роду: шестеро вовкiв.
 2. Якi належать до IV вiдмiни: троє телят.
 3. Назвами неiстот середнього роду: шестеро iмен.
 4. Якi є множинними: двоє окулярiв.

Граматичну помилку допущено в рядку

одне вікно чотири стола п’ять стільців півтора ліжка Чотири стола – чотири столи. Числівники два, три, чотири вимагають форми називного відмінка множини.
Одне вікно – числівник один узгоджується в роді, числі та відмінку з іменником.
П'ять стільців – числівник п'ять вимагає форму родового відмінка однини.
Півтора ліжка – числівник півтора вживається з iменниками в родовому вiдмiнку однини чоловiчого або середнього роду.