Вiдмiнювання займенникiв

Особливостi вiдмiнювання займенникiв залежать вiд того, з якою частиною мови вони спiввiдноснi.


Займенники, спiввiдноснi з iменниками

З iменниками спiввiдноснi особовi займенники, зворотний, а також питальнi, вiдноснi, заперечнi та неозначенi з основами хто, що.

Вiдмiнки Приклади
Називний я ми вона вони - будь-кого нiщо
Родовий мене нас її(до неї) їх(до них) себе будь-кого нiчого
Давальний менi нам їй їм собi будь-кому нiчому
Знахiдний мене нас її(у неї) їх(у них) себе будь-кого нiщо
Орудний мною нами нею ними собою будь-ким нiчим
Мiсцевий ...менi ...нас ...нiй ...них ...собi ...будь-кому ...нi на чому

Займенники, спiввiдноснi з прикметниками

Із займенниками спiввiдноснi присвiйнi (мiй, твiй, наш, ваш, свiй, їхнiй), вказiвнi (цей, той, такий), означальнi (сам, самий, всякий, кожний, жодний, iнший), питальнi i вiдноснi (який, чий, котрий) займенники, а також неозначенi та заперечнi з основами який, чий, котрий.

Вiдмiнки Приклади
Називний мiй цей кожний який
Родовий мого цього кожного якого
Давальний моєму цьому кожному якому
Знахiдний мiй, мого цей, цього у кожного який, якого
Орудний моїм цим кожним яким
Мiсцевий ...моєму(моїм) ...цьому(цiм) ...кожному(кожнiм) ...якому(якiм)

Займенники, спiввiдноснi з числiвниками

З числiвниками спiввiдноснi вказiвний займенник стiльки, питально-вiдносний займенник скiльки та заперечнi i неозначенi, утворенi вiд нього.

Вiдмiнки Приклади
Називний стiльки скiльки
Родовий стiлькох скiлькох
Давальний стiльком скiльком
Знахiдний стiльки, стiлькох скiльки, скiлькох
Орудний стiлькома скiлькома
Мiсцевий ...стiлькох ...скiлькох

Правильною є форма займенника:

нагородили їй за участь зупинилися на йому допоміг мойому батькові на чиєму боці перевага Чиєму і чийому – паралельні форми.
Нагородили їй за участь – нагородили її за участь.
Зупинилися на йому – зупинилися на ньому.
Допоміг мойому батькові – допоміг моєму батькові.