Займенник

Визначення
Займенник — самостiйна частина мови, що не називає предмети, кiлькiсть або ознаки, але вказує на них. Вiдповiдає на запитання хто? що? чий? який? скiльки? котрий?
  • Займенники спiввiдносяться з деякими числiвниками, прикметниками та iменниками.
  • Змiнюються за вiдмiнками.
  • Мають ознаки числа та роду, якщо спiввiдноснi з прикметниками.Зміст розділу:

  1. Розряди займенникiв за значенням
  2. Вiдмiнювання займенникiв
  3. Правопис займенникiв